Welcome to the new website of HELI Pro. Unfortunately this website is still under construction. We are working very hard to make this website and all the exciting function work as soon as possible. Please check again soon!

Who are we?

The HELI Pro team consists of a group of highly enthousiastic people with a passion for helicopters. Click on the button below to meet us!

Meet us!

Downloads

Under Construction


Downloads

Terms & Conditions

Wilt u de algemene voorwaarden inzien? Klik op de 'button' hieronder

Terms & Conditions

Contact us!

Disclaimer:  De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er onjuistheden in deze site mochten voorkomen aanvaarden de beheerder/eigenaar en/of de betreffende medewerker(s) daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de beheerder/eigenaar en of medewerker(s) geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ook verstrekte adviezen of informatie door de eigenaar/beheerder  en/of aangesloten medewerker(s) en piloten, via e-mail van deze site dan wel op andere wijze, zijn geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van deze site en/of de medewerker(s) en piloten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. Een opdracht aan een medewerker voor advies, instructie of anderszins geldt pas als aanvaard indien een aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door Heli Pro retour  is ontvangen. De algemene voorwaarden van Heli Pro zijn steeds van toepassing.

Alle teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van deze site.